Back to top

publicaties Kroniek

Beste leden,
reeds vanaf de jaren 1971 verschijnt de Kroniek van het gedrukte boek in België tot 2000, in ABB.
Alle jaargangen, t.e.m. 2010 zijn op de website van boekgeschiedenis.be te raadplegen.
Dit jaar verschijnt jaargang 33 met een bespreking van publicaties uit 2015-2016 (en vorige).
Bijgaand de ontwerplijst van publicaties.

Mochten er leden zijn die aanvullingen willen maken, dan worden die met dank aanvaard op de redactie: johanselaer@skynet.be.

Ook recensie-exemplaren, op papier of in pdf, worden op dezelfde manier ontvangen.

Beste groeten en bedankt bij voorbaat,
Johan Hanselaer
Aa, Manu van der 'Paul-Gustave van Hecke en Het Roode Zeil', Zacht lawijd: literair-historisch tijdschrift 15/4 (2016), pp. .
Abeele, Andries Van den 'De Gilde van Sint-Sebastiaan in een woelige tijd (1578-1584): lezen tussen de lijntjes', Brugs Ommeland 56/3 (2016), pp. 160-168.
Arblaster, Paul From Ghent to Aix. How They Brought the News in the Habsburg Netherlands, 1550-1700, Library of the Written Word - The Handpress World 36, Leiden/Boston: Brill, 2014, 376 pp. ISBN 978-90-04-276475
Armstrong, Adrian '«Imprimé en la ville marchande et renommée d'Anvers»: Antwerp editions of Jean Molinet's poetry', in Renée Gabriël & Johan Oosterman (ed.), Between stability and transformation: textual traditions in the Medieval Netherlands, Queeste vol. 23 (Hilversum: Verloren, 2016), pp. 123-137.
Auwelaert, Patrick 'Geïllustreerde en bibliofiele boekuitgaven van Filip De Pillecyn (1) : Luc Verbist en «Mensen achter de dijk»', Filip de Pillecyn studies (2014), pp. .
Auwelaert, Patrick 'Geïllustreerde en bibliofiele boekuitgaven van Filip De Pillecyn (2): Guido Mariman en «De veerman en de jonkvrouw»', Filip de Pillecyn studies 11 (2015), pp. .
Auwelaert, Patrick 'Geïllustreerde en bibliofiele boekuitgaven van Filip De Pillecyn (3): Riet Verhelst en «Blauwbaard»', Filip de Pillecyn studies 12 (2016), pp. 7-29.
Baets, Peter De 'Michel van Damme uit Rouen (1606) en zijn boek over boekhouden', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 115/4 (2015), pp. 482-485.
Berg, Arie van den 'Who will not shudder to hear?: nineteenth-century street singers and their sources', Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books 45/3-4 (2015), pp. 189-208.
Beyer, Jürgen 'Neerlandica in Livonian collections: the survival of imprints abroad', Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books 45/1-2 (2015), pp. 1-25.
Bibliothèque Nationale de France, Catalogue des Incunables (CIBN), Tome I, Fasc. 4: E-G et Supplément, Paris: Bibliothèque Nationale de France, 2014, pp. ISBN 978-2-7177-2561-2
Biesbrouck, Maurits & Steeno, Omer 'De brand van de Leuvense universiteitsbibliotheek in 1914 en Vesalius' «Fabrica»', Ex officina. Bulletin van de vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek 27/3 (2014), pp. 2-4.
Biesbrouck, Maurits Steeno, Omer & Goddeeris, Thomas 'De briefwisseling van de Brugse arts Petrus Bruhesius en Andreas Vesalius’ “Consilium” voor Lodewijk van Vlaanderen', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 8 (2015), pp. 7-48.
Bogaert-Damin, Anne-Marie 'L’illustration des revues d’horticulture en Belgique au XIXe siècle', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Boot, Peter Dietz, Feike Stronks, Els & Zwart, Willemijn 'Young agents: jonge auteurs op de vroegmoderne boekenmarkt', Nederlandse letterkunde 21/1 (2016), pp. 1-34.
Bowen, Karen L. 'Royal Books of Hours with Local and International Appeal: an Examination of Jan Moretus's 1600/1601 and 1609 Editions of the Officium Beatae Mariae Virginis', The Library 15/2 (2014), pp. 158-184.
Broecke, Marcel van den 'Ortelius' kaart van Utopia uit 1596', De boekenwereld. Blad voor bijzondere collecties 32/2 (2016), pp. 12-13.
Bruyn, Natalie De & Depuydt, Joost 'Onbekende 16de-eeuwse Antwerpse grammatica ontdekt in FelixArchief', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/2 (2016), pp. 354-356.
Capelleveen, Paul van 'De William Morris van Vlaanderen? Belgische private presses rond 1900', De boekenwereld. Blad voor bijzondere collecties 31/2 (2015), pp. 52-57.
Carlier, Marc 'Conscience schenkt een luxe-exemplaar van De Leeuw aan Brugge (1839)', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 116/1 (2016), pp. 97-102.
Carpiaux, Véronique 'Félicien Rops et ses éditeurs', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Ceulemans, Adelheid & Paepe, Timothy De '«De Beukelaer's Biscuits zijn de beste. Vraagt ze bij uwen kruidenier!». Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel, de uitgave van operadrukwerk en het engagement van koekjesproducent Edward de Beukelaer (1898-1904)', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/2 (2015), pp. 175-208.
Chartry d’Heur, Jean Marie 'Sur D. Avanzo & Cie, lithographes, éditeurs liégeois, contrefacteurs', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Claes, Marie-Christine 'Dewasme ou les querelles de la lithographie', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Constantinidou, Natasha 'Printers of the Greek Classics and Market Distribution in the Sixteenth Century: The Case of France and the Low Countries', in Richard Kirwan & Sophie Mullins (eds.), Specialist Markets in the Early Modern Book World, Library of the Written Word - The Handpress World vol. 40 (Leiden/Boston: Brill, 2015), pp. .
Cornilly, Jeroen 'Kranten en verpakkingen uit Izegem: het Fonds Rita Debusschere in de Provinciale Bibliotheek', In de steigers. Erfgoednieuws uit West-Vlaanderen 22/1 (2015), pp. 8-15.
Cuvelier, Leo 'bespr. van «Marc Carlier, Hendrik De Zeine, een Brugse schrijver en drukker-uitgever» [is dit een boek? op te zoeken?]', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 116/3 (2016), pp. 378-379.
D’hondt, Jan 'De garnizoensbijbel van de Brugse predikant Robert van Altena, 1817-1830', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 115/3 (2015), pp. 351-356.
Daems, Luc «Welgeachte Streuvels». De correspondentie van Stijn Streuvels met August Keersmaekers rond de schooluitgave van De Oogst in 1954, Kalmthout: De Carbolineum Pers, 2016, pp., ill.
Delsaerdt, Pierre 'À l’ombre de l’Ambrosienne : les débuts de la bibliothèque publique d’Anvers en 1608 et 1609', in Rosanna Gorris Camos & Alexandre Vanautgaerden (eds.), Les labyrinthes de l'esprit: Collections et bibliothèques à la Renaissance / Renaissance Libraries and Collections, Travaux d'Humanisme et Renaissance vol. 551 (Genève: Librairie Droz, 2015), pp. .
Delsaerdt, Pierre 'Branding the revival of knowledge: Leuven University Press and the revival of typography, 1759', Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books 45/3-4 (2015), pp. 273-291.
Delsaerdt, Pierre Karel van Hulthem. «Programme de la leçon de bibliographie», Kalmthout: De Carbolineum Pers, 2015, 42 pp.
Delsaerdt, Pierre 'Typographic design and renaissance lexicography: Cornelis Kiliaan's dictionaries of the Dutch language', Journal of the Printing Historical Society 17 (2011), pp. .
Demets, Lisa 'The Late Medieval manuscript transmission of the «Excellente cronike van Vlaenderen» in urban Flanders', The Medieval Low Countries 3 (2016), pp. 123-173.
Dencher, Alexander 'Hendrick Goltzius and Henry the Great: Netherlandish printmakers and the portrait of Henri IV of France', in Henry Luttikhuizen (ed.), Papers from the 16th Biennial International Conference for Netherlandic Studies, Calvin College, Grand Rapids, Michigan, USA, June 2012, Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies vol. 39 (, 2015), pp. 103-117.
Deneire, Tom 'Het Prentenkaninet van de Universiteit Antwerpen ontsloten en gedigitaliseerd', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/1 (2015), pp. 89-99.
Deneire, Tom 'Twee recente aanwinsten in de verzameling jezuïetenretorica van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsibliotheek Antwerpen', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/2 (2015), pp. 230-234.
Depuydt, Els & Calis, Koen 'Guido Gezelle en de verwenprenterije van Pieter Raoux', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 115/4 (2015), pp. 385-417.
Devliegher, Luc 'Bij het vijftigjarig (?) bestaan van de Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 116/1 (2016), pp. 84-96.
Devolder, Jacques Bibliografie van publicaties gedrukt in Brugge van 1792 tot en met 1829, Brugge: J. Devolder, 2013, 1005 pp.
D'hondt, Jan 'Brugse druksels 1792-1829', Brugs Ommeland/3 (2013), pp. 202.
D’hondt, Jan 'De rol van Italiaanse prentenhandelaars in het 19de-eeuwse België', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 116/1 (2016), pp. 116.
Dlabačová, Anna 'The Widow and Her Books : a Pioneering Woman in the Antwerp Printing Trade Around 1500', Bibliologia. An International Journal of Bibliography, Library Science, History of Typography and the Book 9 (2014), pp. 19-42.
Doninck, Femke Van 'Utopische verbeeldingskracht in religieuze emblemata', Ex officina. Bulletin van de vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek 29/2 (2016), pp. 6-7.
Dumolyn, Jan Oosterman, Johan Snijders, Tjamke & Villerius, Stijn 'Rewriting Chronicles in an Urban Environment. The Middle Dutch 'Excellent Chronicle of Flanders' Tradition', Lias. Sources and Documents Relating to the Early Modern History of Ideas 41/2 (2014), pp. 85-116.
Ermens, Daniel 'Het eerste Hemels palm-hof, Antwerpen [= Amsterdam], 1683', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/2 (2015), pp. 225-229.
François, Wim 'Naar een «confessionalisering» van bijbelvertalingen in de zestiende eeuw: inleiding', in Paul Gillaerts e.a. (red.), De Bijbel in de Lage Landen: elf eeuwen van vertalen (Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015), pp. 204ff..
Gennip, Joep van Controversen in Context. Een comparatief onderzoek naar de Nederlandstalige controversepublicaties van de jezuïeten in de zeventiende-eeuwse Republiek, Hiversum: Verloren, 2014, 800 pp. ISBN 978-90-8704-439-8
Gerits, Rozewinde 'The «Triumphal Procession» of Emperor Charles V and Clement VII in Bologna (1530): Printing and copying news in the Netherlands. Robert Peril, Nicolas Hogenberg and Martin Lempereur', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/2 (2016), pp. 197-218.
Geysen, Kris Kockelbergh, Iris & Hoof, Wim van Het Museum Plantin-Moretus: negen generaties boeken [= Openbaar Kunstbezit Vlaanderen 54/4], Gent, 2016, 1-40 pp.
Giraldo, Walter 'Den troost der armen: een Brugse druk met volkse remedies uit de 18de eeuw', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 115/3 (2015), pp. 336-341.
Goddeeris, Ingrid 'La Fête artistique « illustrée » du 5 janvier 1850', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Golvers, Noël 'The earliest examples of Chinese characters printed in the Southern Low Countries (Leuven, 1672; Antwerp, 1683)', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/2 (2016), pp. 319-333.
Grieten, Jan 'De thesisbladen van de oude universiteit', Ex officina. Bulletin van de vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek 27/1 (2014), pp. 2-3.
Haar, Alisa van de 'Beyond nostalgia. The exile publications of the Antwerp schoolmaster Peeter Heyns (1537-1598)', De zeventiende eeuw 31/2 (2015), pp. 327-343.
Hanquart, Nicole & Fabri, Régine 'L’impression naturelle : une technique originale au service de l’illustration botanique. L'exemple des Chênes de l'Amérique septentrionale en Belgique du Belge Julien Houba (1843-1926)', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Heel, Jos van A landmark in bibliography. Jan Willem Holtrop on the study of early printed books from the Low Countries, : Museum Meermanno | Huis van het Boek, 2013, 39 pp.
Hellemans, Jacques 'La contrefaçon «illustrée» par la veine caricaturale', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Hellinga, Lotte Texts in Transit: Manuscript to Proof and Print in the Fifteenth Century, Library of the Written Word - The Handpress World 38/29, Leiden/Boston: Brill, 2014, pp. ISBN 978-90-04-27716-8
Helm, Hilda van den & Kok, Jeannette Kinderboeken, de buitenkant en de binnenkant. Een termenlijst voor prentenboeken en geïllustreerde kinderboeken, : SGKJ / Uitgeverij de Buitenkant, 2013, 40 pp., ill. ISBN 9789081819817
Hendrix, Guido 'Op zoek naar de boeken van vicaris-generaal Wemaer: van de Brugse kapucijnen tot Edingen en Leuven', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 115/2 (2015), pp. 250-252.
Hoftijzer, Paul 'Antwerpen of Leiden? Opkomst en ondergang van de Leidse katholieke uitgever en boekverkoper Christian Vermey (werkzaam 1704-1724)', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/1 (2015), pp. 37-58.
Hollander, August den & Looveren, Erna van Het Ruusbroecgenootschap. 90 jaar hoeder van spiritueel erfgoed. Een rijke en levende collectie van de Vlaamse Jezuïeten aan de Antwerpse Universiteit, Antwerpen: Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, UAntwerpen, 2015, pp., ill. ISBN 9789082365801
Hollander, August den 'Consolidatie en versterking van godsdienstige identiteit: inleiding', in Paul Gillaerts e.a. (red.), De Bijbel in de Lage Landen: elf eeuwen van vertalen (Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015), pp. 390.
Hollander, August den 'The Qur'an in the Low Countries. Early printed Dutch and French translations', Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books 45/3-4 (2015), pp. 209-239.
Houtsma, Jos 'De stamboom van de geuzenliedboekjes', Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 132/1 (2016), pp. 52-82.
Humbeeck, Kris Absillis, Kevin & Weijermans, Janneke De Grote Onleesbare: Hendrik Conscience herdacht, m.m.v. Valerie Rousseau & Maxime van Steen, Gent: Academia Press, 2016, 560 pp. ISBN 9789038226248
Imhof, Dirk 'An author’s wishes versus a publisher’s possibilities: the illustration of Thomas Sailly’s prayer books printed by the Plantin Press in Antwerp c.1600', in Fieke Dietz e.a. (ed.), Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500–1800 (Farnham: Ashgate, 2014), pp. .
Imhof, Dirk 'Arias Montanus' voorstelling van de tempel in Jeruzalem: de aankoop van een zeldzame prent uitgegeven door Plantijn in 1576 en 1578', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/2 (2015), pp. 240-247.
Imhof, Dirk 'Een lexicon van de oudheid in kaart. Het Parergon van Abraham Ortelius', in Dirk Imhof & Hildegard Van de Velde, Abraham Ortelius (1527-1598) In de ban van de klassieke oudheid 18 (Antwerpen: vzw Museum Nicolaas Rockox/KMSKA, 2015), pp. 15-51.
Imhof, Dirk 'Een Officium beatae Mariae virginis gedrukt door Jan van Keerberghen in 1611', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/2 (2015), pp. 235-239.
Imhof, Dirk 'Three Future Cologne Publishers as Apprentices in Antwerp: Bernhard Wolters, Johann Kinckius and Cornelis van Egmont', The Library 17/1 (2016), pp. 3-27.
Impe, Ellen Van 'An illustrated history of Belgian architecture : Antoine Schayes and his Histoire de l’architecture en Belgique (1849-53)', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Impe, Jan van 'De échte geboorte van de Gazet van Antwerpen', Ex officina. Bulletin van de vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek 29/1 (2016), pp. 2.
Impe, Jan van 'De Legerbode: een Belgisch soldatenblad aan de IJzer', Ex officina. Bulletin van de vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek 27/2 (2014), pp. 6-7.
Impe, Steven Van 'De Antwerpse uitgever en courantier Maarten Binnart (ca. 1590-ca. 1653). Met een fondslijst', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/2 (2016), pp. 287-317.
Impe, Steven Van 'Met intelligentie en kracht, maar ook met vallen en opstaan. Zuid-Nederlandse drukkers aan de basis van het zeventiende-eeuwse krantenbedrijf in Wenen', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 23 (2016), pp. .
Impe, Steven Van 'Nieuwe gegevens over zeventiende-eeuwse Brugse kranten', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 116/2 (2016), pp. 221-239.
Istasse, Nathaël '“Giseliniana”: de quelques poèmes de l’humaniste flamand Victor Ghyselinck (1539-1591)', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 8 (2015), pp. 49-62.
Istasse, Nathaël 'Ravisius Textor (c. 1492-1522) source of a Leonhard Lechner motet (1581)?', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 8 (2015), pp. 63-68.
Jansen, Cara 'De almanakken van Jan Franco Sr. en de promotie van een kaholiek-Habsburgse identiteit in de Zuidelijke Nederlanden (1598-1621)', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 22 (2015), pp. 9-26.
Janssen, Eric 'Wie het kleine niet eert. Het klein drukwerk van drukkerij Strybol-Vercryssen', Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas 118 (2015), pp. 113-141.
Janssen, Frans A. The earliest Dutch imposition manual: a facsimile of the manuscript «Overslag-Boek» by Joannes Josephus Balthazar Vanderstraelen [Met recensie: Jagersma, Rindert. In: Quaerendo (Amsterdam): 44 (2014) 4, 311-314.], New York: The Grolier Club, 2014, . xxxix, [2], 162, [4] pp.
Jory, Colin H. 'The Mythical 1522 and 1526 Hans van Ruremund Dutch New Testaments', Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books 44/4 (2014), pp. 264-294.
Joseph, Steven F. 'Origines et pionniers de l'édition photographique et photolithographique en Belgique', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Koolhaas-Grosfeld, Eveline 'Beeldessay: politieke spotprenten in de negentiende eeuw', in Terry van Druten, Jan-Hein Furnée & Rutger Helmers e.a. (red.), Themanummer: Satire, De Negentiende eeuw vol. 39 (Hilversum: Verloren, 2015), pp. .
Korthagen, Ilse 'Pioneering in the preservation and restauration of medieval manuscripts and early printed books in the Netherlands: the work of sister Lucie M. Gimbrère O.S.B.', Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books 46/4 (2016), pp. 251-274.
Lamal, Nina 'Publishing Military Books in the Low Countries and in Italy in the Early Seventeenth Century', in Richard Kirwan & Sophie Mullins (eds.), Specialist Markets in the Early Modern Book World, Library of the Written Word - The Handpress World vol. 40 (Leiden/Boston: Brill, 2015), pp. .
Leyder, Dirk 'Een desolaat reservaat. De Koninklijke Ruiteracademie van Brussel tijdens de 18de eeuw', Archief- en bibliotheekwezen in België - Archives et bibliothèques de Belgique 86/1-4 (2015), pp. 95-135.
Lommen, Mathieu 'Lettering in the «age of ugliness»: nineteenth-century Dutch lettering model books', Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books 46/1 (2016), pp. 20-52.
Lowagie, Hannes '«Un livre californien»: 18 gold coins found in the back of a book in the Royal Library of Belgium', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 8 (2015), pp. 69-76.
Lubell, Stephen 'Addenda and corrigenda to «The use of Hebrew in the Antwerp polyglot Bible»', Journal of the Printing Historical Society (2014), pp. .
Lubell, Stephen 'The use of Hebrew in the Antwerp Polyglot Bible', Journal of the Printing Historical Society 16 (2010), pp. .
Magnus, Hannelore 'The seventeenth-century young gentry at hot cockles: investigating a southern Netherlandish novelty as a prelude to the rococo «fêtes galantes»', in Henry Luttikhuizen (ed.), Papers from the 16th Biennial International Conference for Netherlandic Studies, Calvin College, Grand Rapids, Michigan, USA, June 2012, Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies vol. 39 (, 2015), pp. 128-149.
Mckeown, Simon Otto Vaenius and his Emblem Books, Glasgow Emblem Studies 15, Glasgow: University of Glasgow, 2012, XXXVI - 316 pp., ill. ISBN 978-0-852-61932-2
Meunier, Laurence 'Des faire-part des XVIIe et XVIIIe siècles dans les collections de la Bibliothèque Royale', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 8 (2015), pp. 101-126.
Meunier, Laurence 'Les imprimeurs-lithographes Simonau & Toovey', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Milazzo, Renaud 'Les ventes de livres d'emblèmes par l'officine plantinienne de 1566 à 1570', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/1 (2015), pp. 7-35.
Mûelenaere, Gwxendoline de 'Disputatio and Dedication. Seventeenth-century thesis prints in the southern Low Countries', De zeventiende eeuw 31/2 (2015), pp. 284-306.
Nieuwenhuizen, Peter 'De boekdrukker en -uitgever als literair ambassadeur: Mattheus de Rische in 16e eeuws Antwerpen', Schoon schip. Vlaams-Nederlands literair/cultureel tijdschrift 23/4 (2016), pp. 28-34.
Okholm Skaarup, Bjørn 'The Unexpected Success of a Spanish Anatomy Book: Juan Valverde de Amusco’s Historia de la composicion del cuerpo humano (Rome, 1556), and its Many Later Editions', in Richard Kirwan & Sophie Mullins (eds.), Specialist Markets in the Early Modern Book World, Library of the Written Word - The Handpress World vol. 40 (Leiden/Boston: Brill, 2015), pp. .
Opsomer, Rik 'Vedastus du Plouich en de plaat van de kasselrij Ieper (1636-1641)', Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 116/2 (2016), pp. 158-162.
Pallier, Denis 'L'apothicaire Pierre Porret, ami et agent de Plantin', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/2 (2016), pp. 219-262.
Proot, Goran '«Mending the broken word». Typographic discontinuity on title-pages of Early Modern books printed in the Southern Netherlands (1501-1700)', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 22 (2015), pp. 45-59.
Proot, Goran '«Woordbreuk». Typografische discontinuïteit op titelpagina's van vroegmoderne boeken uit de Zuidelijke Nederlanden (1500-1700)', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/2 (2015), pp. 256-259.
Proot, Goran 'Survival factors of seventeenth-century hand-press books published in the Southern Netherlands: The importance of sheet counts, Sammelbände and the role of institutional collections', in Flavia Bruni & Andrew Pettegree (eds.), Lost Books: Reconstructing the Print World of Pre-Industrial Europe, Library of the Written Word vol. 46 (Leiden: Brill, 2016), pp. .
Rial Costas, Benito 'International Publishing and Local Needs: the Breviaries and Missals Printed by Plantin for the Spanish Crown', in Matthew McLean & Sara K. Barker, International Exchange in the Early Modern Book World, Library of the Written Word - The Handpress World vol. 51 (Leiden/Boston: Brill, 2016), pp. .
Rose, Zac T. 'Memorable impressions: advertising books and ephemera in Belgium. Cartes porcelaine 1830-1860', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/1 (2015), pp. 59-81.
Rossem, Stijn Van 'The Verdussens and the International Trade in Catholic Books (Antwerp, Seventeenth Century)', in Natalia Maillard Álvarez (ed.), Books in the Catholic World during the Early Modern Period, Library of the Written Word - The Handpress World vol. 33 (Leiden/Boston: Brill, 2013), pp. .
Rousseuw, Boris 'Lezen volgens stand. De boeken aan boord van de R.M.S. Belgenland in 1926', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 93/1 (2015), pp. 101-109.
Sacré, Dirk Bom, Erik De Verbeke, Demmy & Tournoy, Gilbert Utopia & More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Humanistica Lovaniensia. Supplementa 41, Leuven: University Press, 2016, xi, 454 pp., ill. ISBN 978-94-6270-093-2
Schepper, Marcus de 'Het «gouden boekje» van Thomas More. Een kleine drukgeschiedenis van Utopia, 1516-1750', De boekenwereld. Blad voor bijzondere collecties 32/2 (2016), pp. 4-11.
Schepper, Marcus de 'Thomas More en de drukpers', De boekenwereld. Blad voor bijzondere collecties 32/2 (2016), pp. 3.
Schepper, Marcus de 'Utopia in Leuven 1516-1548-1565/6', Ex officina. Bulletin van de vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek 29/2 (2016), pp. 2-4.
Schneikart, Monika '«Aen de Ioncvrouwen» – an Sibylla Schwarz? Referenzen der frühbarocken Dichtung von Sibylla Schwarz (1621–1638) auf die niederländische Literatur', Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750) 44/1-2 (2016), pp. 171-198.
Schrans, Guy 'De Gentse boekdrukkers de Goesin (18de - begin 19de eeuw)', Ghendtsche Tydinghen 45/1 (2015), pp. 2-15.
Selleslach, Kristof 'Het einde van het zwarte tijdperk. De uitverkoop van de «libri nigri» door de Officina Plantiniana (1673-1680)', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/2 (2016), pp. 263-286.
Sijpe, Luc Van de 'Een inkijk in de bibliotheek van dokter Constant Bamps uit Hasselt (1847-1907)', Limburg. Het Oude Land van Loon 94/3 (2015), pp. 193-199.
Silvestre, Marguerite 'L’Atlas universel de Philippe Vandermaelen (1825-1827) : Histoire d’un succès commercial', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Simoens, Peter Bibliografie van de bibliofiele uitgaven van Renaat Bosschaert, : De Carbolineum Pers, s.a. [2015], 58 pp.
Smets, An & Smeyers, Katharina '«Koocboek» keert terug naar Leuven', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/2 (2016), pp. 335-337.
Smets, An 'Een zeldzaam wiskundig handboek uit 1573', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/2 (2016), pp. 338-339.
Smeyers, Katharina 'Groet en typografische zegen', Ex officina. Bulletin van de vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek 29/2 (2016), pp. 5.
Soetaert, Alexander 'Printing at the frontier. The emergence of a transregional book production in the Ecclesiastical Province of Cambrai (c. 1560-1659)', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/1 (2016), pp. 137-163.
Sorgeloos, Claude 'Velours et tabis offerts à Léopold Ier: un don du Comte de Flandre à la Bibliothèque Royale de Belgique (1870)', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 8 (2015), pp. 127-156.
Sors, Anne-Katrin Allegorische Andachtsbücher in Antwerpen: Jan Davids Texte und Theodoor Galles illustrationen in den jesuitischen Buchprojekten der Plantiniana, Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2015, 491 pp. ISBN 978-3-86395-234-1
Streng, Toos 'Gender en boekbedrijf: vrouwelijke romanauteurs in de negentiende eeuw', Nederlandse letterkunde 20/2 (2015), pp. 93-135.
Streng, Toos 'Toen Elsevier werd opgericht: ontwikkelingen in de Nederlandse boekenwereld in het laatste kwart van de negentiende eeuw', Spiegel der letteren 58/1 (2016), pp. 1-42.
Theyssens, Thomas 'Een advocatenbibliotheek tijdens de nazomer van Antwerpen. De privébibliotheek van de Antwerpse advocaat Maximiliaan Martini (ca. 1561-1637)', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/1 (2016), pp. 87-135.
Thieffry, Sandrine 'Jean-Baptiste Katto: un éditeur de musique bruxellois au XIXe siècle', Brusselse Cahiers Bruxellois. Revue d'histoire urbaine - Tijdschrift voor stadsgeschiedenis 45 (2013), pp. 97-114.
Thieffry, Sandrine 'La partition musicale illustrée au XIXe siècle', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Thiers, Paul Stijn Streuvels. «Onze Vlaamsche Drukkers», Kalmthout: De Carbolineum Pers, 2013, 46 pp.
Tournoy, Gilbert 'Lipsiana novissima V. De nalatenschap van Justus Lipsius', De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap. Journal for book history 94/1 (2016), pp. 165-184.
Vacalebre, Natale 'Produzione e distribuzione libraria gesuitica nel cinquecento: il casa delle Adnotationes et meditationes in Evangelia di Jerónima Nadal (Anversa, Martin Nuyts, 1593-1595)', Titivillus. Revista internacional sobre libro antiguo = International Journal of Rare Books 1 (2015), pp. 305-323.
Vanhecke, Johan '[over Conscience-illustrator Edward Dujardin]', Zuurvrij (mededelingen van het Letterenhuis) 30/1 (2016), pp. .
Verbogen, Leni 'La Papillote: verkoopstrategieën van een negentiende-eeuwse dameskrant.', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Verhelst, Karel 'Bijzondere erfgoedstukken op het internet: De Provinciale Bibliotheek Limburg digitaliseerde een selectie documenten uit haar erfgoedcollecties', Limburg. Het Oude Land van Loon 93/1 (2014), pp. 3-12.
Verschaffel, Tom 'Bij wijze van conclusie: de geschiedenis van het geïllustreerde boek als cultuurgeschiedenis.', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Walsby, Malcolm 'Plantin and the French Book Market', in Matthew McLean & Sara K. Barker, International Exchange in the Early Modern Book World, Library of the Written Word - The Handpress World vol. 51 (Leiden/Boston: Brill, 2016), pp. .
Waterschoot, Werner 'Felix De Vigne als boekillustrator', In Monte Artium: Journal of the Royal Library of Belgium 7 (2014), pp. .
Wouk, Edward H. '«Divine, August and Immortal»: The Potentials and Limitations of Colour Printing in the Low Countries, c.1555', in Ad Stijnman & Elizabeth Savage (eds.), Printing Colour 1400-1700. History, Techniques, Functions and Receptions, Library of the Written Word - The Handpress World vol. 41 (Leiden/Boston: Brill, 2015), pp. .
Wyffels, Heleen 'Behoedsters van het familiebedrijf? Vier weduwen-drukkers in het zestiende-eeuwse Antwerpen', Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Handelingen 69 (2015 (2016)), pp. 285-299.
Zanen, Sylvia van '«Met veel verlangen kijk ik uit naar het verschijnen van dat boek». De bibliotheek van de plantkundige Carolus Clusius', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 23 (2016), pp. .
Zwart, Cora 'Religieuze literatuur in lekenhanden. Het «boekentestament» van Elisabeth De Grutere († 1500 Gent) als voorbeeld van laatmiddeleeuws religieus boekbezit en -gebruik door stedelijke leken', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 22 (2015), pp. 61-82.