Back to top

Steven Van Impe: De opvolgers van Abraham Verhoeven

Steven Van Impe: De opvolgers van Abraham Verhoeven. Nieuwe gegevens over Zuid-Nederlandse kranten in de zeventiende eeuw

Lezing voor het Genootschap van Antwerpse Geschiedenis
Dinsdag 6 september om 20u00
Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Rodestraat 14, lokaal R.012

Krantenpionier Abraham Verhoeven is geen onbekende in Antwerpen; hoewel de claim dat hij de allereerste krant ter wereld uitgaf inmiddels achterhaald is, blijven onderzoekers uit binnen- en buitenland zijn ‘Wekelyke tydinghe’ als een belangrijk experiment in de de nieuwsbusiness beschouwen. Zijn navolgers in de Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent) hebben naar verhouding veel minder aandacht gekregen. Al te vaak worden foute conclusies uit het verleden herhaald in nieuwe publicaties. Dat heeft grotendeels te maken met het feit dat hun kranten niet of nauwelijks bewaard zijn. Enkele nieuwe ontdekkingen en een grondige herlezing van het archiefmateriaal zorgt voor een nieuwe appreciatie van deze krantenmakers van de tweede generatie. Ook zij experimenteerden met hun kranten, en net als in de tijd van Verhoeven zocht de overheid naar een geschikte manier om met het nieuwe medium om te gaan.