Back to top

Symposium: Een veelzijdige kijk op eenvoudige banden

Een veelzijdige kijk op eenvoudige banden
Internationaal symposium over omgaan met soepele banden, koperten en registerbanden (www.coressymposium.be)

Op dit symposium wordt recht gedaan aan de boeiende wereld van eenvoudige banden. Invalshoeken die aan bod komen zijn: terminologie, technieken en structuren bij gebruiksbanden, conservatie en restauratie, geschiedenis, hedendaagse bandcreaties. Internationale experten geven lezingen, restauratoren delen hun ervaring over concrete restauraties, en Brugse archieven en bibliotheken laten in eigen huis hun banden zien.

Met dit symposium wenst CORES Brugge een tweejaarlijks platform te creëren voor kennisuitwisseling onder restauratoren boek en archief, in nauwe samenhang met collectiebeheerders en experten in papieren erfgoed. CORES werd als competentieplatform voor conservatie en restauratie van boeken en archief opgericht in 2008 door Syntra West vzw en erfgoedinstellingen (archieven en bibliotheken) in Brugge.

Praktische informatie:
Vrijdag 17 juni 2016
9u – 17u
Theaterzaal Biekorf,
Brugge