Back to top

vacature Directeur - Conservator Bibliotheca Wittockiana

Vacature
Directeur - Conservator

Uw profiel :
- U houdt ervan om initiatieven te nemen en projecten te coördineren.
- U beschikt over
- leiderschapskwaliteiten en een zekere ervaring binnen de materie
- een goede kennis van het Frans en het Nederlands. U kan vlotjes overgaan van de ene taal naar de andere zowel mondeling als schriftelijk,
- de nodige ervaring om projecten te realiseren, te coördineren en te beheren,
- een masterdiploma liefst in volgende richtingen : geschiedenis, kunstgeschiedenis, museologie, taal- en letterkunde, cultureel management, …,
- verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief.
- U bent
- geïnteresseerd door het boek en de kunst van het boek,
- flexibel en autonoom,
- dynamisch en creatief,
- bereid om af en toe ‘s avonds te werken en in het weekend
- U communiceert op een doeltreffende manier en u legt gemakkelijk contacten.
- Extra troeven:
- een goede kennis van het museumnetwerk te Brussel
- een goede kennis van het Engels

Uw takenpakket bestaat uit :
- het instaan voor het dagdagelijks beheer van Bibliotheca Wittockiana,
- de erfgoed- en kunstcollecties beheren: zorgen voor goede bewaaromstandigheden, inventarisatie, toegankelijk maken, enz...,
- zorgen voor de valorisatie van verzamelingen via tijdelijke tentoonstellingen, publicaties, colloquia, begeleide bezoeken, events, samenwerking met andere musea, enz. …,
- het instaan voor de communicatie naar het publiek toe: pers, promotiemateriaal, website, ....,
- het opstarten en opvolgen van projecten rond fondsenwerving bij overheidsinstanties en bij privémecenassen en bedrijven.

- Om uw taken zo goed als mogelijk te kunnen uitoefenen:
- zal u een team van 3 personen leiden : een administratief bediende (bibliothecaris en boekhouder), een pedagogisch verantwoordelijke en een dame die zorgt voor het ontvangst,
- zal u kunnen rekenen op de steun van
- de Raad van Bestuur van de vzw Bibliotheca Wittockiana,
- het wetenschappelijk comité,
- het Fonds Michel Wittock, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Uw contract:
Wij bieden u een contract aan van onbepaalde duur onder het GECO-statuut (Gesubsidieerde contractuelen) (www.actiris.be).

Hoe uw kandidatuur plaatsen ?
Uw kandidatuur dient te bestaan uit een motivatiebrief en uw CV. Ze dient ingediend te worden vóór 20 april 2017 bij Bibliotheca Wittockiana,
- via mail op het adres pgodin@wittockiana.org of
- via brief : Bemelstraat 23, 1150 Brussel