Back to top

Vlaamse private presses rond 1900: Het ontweken voorbeeld van William Morris

Miraeus lectures, woensdag 6 mei 2015
Paul Van Capelleveen

Plaats:
Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
B-2000 Antwerpen
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Deelname is gratis, maar graag op voorhand inschrijven.

Abstract

De eisen die William Morris stelde aan het moderne boek rond 1900 – onder andere vastgelegd in zijn toespraak over Het ideale boek – werden niet alleen in Engeland nagevolgd, maar ook op het Europese continent, zij het in elk land op een andere manier: in Duitsland gold Morris als leider van een nieuwe typografische verbeelding, in Nederland inspireerde hij vooral kunstenaars en auteurs, in Frankrijk werd het werk van zijn Kelmscott Press bijna geheel genegeerd. België laat – met enkele vroege private presses – een heel eigen en gemengde reactie zien, waarbij Morris enerzijds bejubeld en anderzijds ontweken wordt. Over deze fascinerende gespletenheid gaat de lezing van Paul van Capelleveen.

Biografie

Paul van Capelleveen, conservator moderne bijzondere gedrukte werken bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, publiceerde onder andere over de illustraties van Lucebert (Lucebert, drukwerk voor anderen, 2012), verzamelde Komrij’s artikelen over boeken (Halfgod verzamelaar, 2012), publiceerde naslagwerken over Franse kunstenaarsboeken (Voix et visions, La Collection Koopman et l’art du livre français, 2009) en over private presses (Het ideale boek. Honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010, 2010). Hij is redacteur van de tijdschriften Quaerendo en De Boekenwereld, schrijft wekelijks een blog over de Engelse boekkunstenaar Charles Ricketts en is de initiator van een website over Nederlandse boek- en prentverzamelaars.

Tags: