Back to top

Het geïllustreerde geestelijke boek uit het fonds van Gerard Leeu

Op vrijdag 22 juni (14u00-16u00) vindt de laatste Voorjaarslezing van het Ruusbroecgenootschap van 2018 plaats. Anna Dlabačová (Universiteit Leiden) zal dan spreken over haar onderzoek naar het geïllustreerde religieuze boek uit het fonds van Gerard Leeu in de lezing ‘Inspirerend, innovatief en invloedrijk’.

Deze Voorjaarslezing gaat door in lokaal Annexe (Rodestraat 14 – via ingang Lange Winkelstraat, naast de kerk).

Het bijwonen van de lezing is gratis, maar gelieve uw aanwezigheid op voorhand door te geven aan daniel.ermens@uantwerpen.be.

Abstract

Gerard Leeu († 1492) was een van de meest innovatieve vijftiende-eeuwse drukkers van de Lage Landen. Religieuze teksten in het Nederlands speelden vanaf het begin (1477) een belangrijke rol in zijn bedrijf. Bovendien maakte Leeu al snel gebruik van houtsneden. Zijn boeken zijn vaak rijkelijk geïllustreerd, en met ruim 900 houtsneden was Leeu de trendsetter op dit gebied. Binnen haar NWO Veni-project ‘Leaving a Lasting Impression. The Impact of Incunabula on Late Medieval Spirituality, Religious Practice and Visual Culture in the Low Countries’ (2018-2021) werkt Anna Dlabačová aan een monografie over de religieuze edities in Leeus fonds en hun rol in de laatmiddeleeuwse spiritualiteit van de Nederlanden. Tijdens de lezing zal ze het project nader introduceren en ingaan op een van de edities uit mijn corpus, Jordanus van Quedlinburgs Meditacien vanden soeten leven ende bitter passie ons heeren ihesu christi (Antwerpen, 1487).

Tags: